DSC 0700

12 grudnia 2020 r. w remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Przysietnicy miała miejsce zbiórka z okazji przekazania sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla jednostek ochotniczych straży pożarnych z terenu gminy Brzozów. Wśród sprzętu ochrony osobistej strażaka i wyposażenia pojazdów pożarniczych, przekazany został specjalistyczny pojazd typu quad wraz z przyczepą do ewakuacji osób poszkodowanych dla OSP w Przysietnicy.

Będzie on bardzo pomocny w dotarciu strażaków i transporcie sprzętu ratowniczego do zdarzeń w trudnodostępnym terenie. Pozostały sprzęt otrzymały jednostki OSP Grabownica Starzeńska i OSP Turze Pole.

Symbolicznego przekazania zakupionego sprzętu ze środków Funduszu Sprawiedliwości z udziałem finansowym Gminy Brzozów dokonał poseł na Sejm RP Piotr Uruski oraz Sekretarz Gminy Brzozów Pan Waldemar Och.

Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Brzozowie po kliknięciu na ten link: www.brzozow.

Opracował: mł. bryg. Bogdan Biedka, KP PSP w Brzozowie

Zdjęcia: Tomasz Leśniak, Urząd Miejski w Brzozowie

gallery1 gallery1 gallery1