Deklaracja dostępności Strona internetowa Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Brzozowie.

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Brzozowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Strona internetowa Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Brzozowie..

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Zamieszczone ilustracje nie posiadają opisów tekstu alternatywnego.
 • Zamieszczone artykuły nie posiadają struktury z nagłówkami i nie są w całości dostępne cyfrowo.
 • Niepełna obsługa strony internetowej za pomocą klawiatury.
 • Część informacji jest zamieszczona jako kopia w formacie pdf.

Wyłączenia

 • Publikowana mapa rejonu działania wyłączona z obowiązku zapewnienia dostępności

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Pobierz Raport z wynikami przeglądu dostępności.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Bogdan Biedka.
 • E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Telefon: 603860226

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Brzozowie
 • Adres: ul. Adama Mickiewicza 1, 36-200 Brzozów
 • E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Telefon: 134341141

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Komenda Powiatowaj Państwowej Straży Pożarnej w Brzozowie, zlokalizowana jest w jednym budynku przy ul. Adama Mickiewicza 1, 36-200 Brzozów.

 • Wejście do budynku Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Brzozowie znajduje się po lewej stronie budynku – patrząc na budynek (od strony wschodniej - frontowej).
 • Na placu manewrowym przed budynkiem jest wydzielone jedno oznakowane miejsce parkingowe dla osób o szczególnych potrzebach.
 • Do wejścia głównego prowadzą schody nie przystosowane dla osób o szczególnych potrzebach.
 • Przed schodami wejścia głównego znajduje się oznakowany i opisany przycisk dla osób o szczególnych potrzebach. Użycie przycisku wzywa służbę dyżurną, która podejdzie i udzieli indywidualnej pomocy w wejściu do budynku.
 • Służba dyżurna pomaga w dotarciu osoby ze szczególnymi potrzebami do pomieszczenia służbowego nr 17 (świetlica) na parterze budynku, gdzie będzie możliwa pomoc (funkcjonariusza) pracownika merytorycznego w danej sprawie. Po załatwieniu sprawy służba dyżurna pomaga w wyjściu na zewnątrz osobie ze szczególnymi potrzebami.
 • W budynku komendy nie ma wind.
 • W budynku komendy brak jest dostosowań architektonicznych takich jak: platformy, informacje głosowe, pętle indukcyjne.
 • Przewiduje się wejście osób z psem przewodnikiem.
 • W tutejszej komendzie brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.