Z DZIEJÓW OBECNEJ KOMENDY POWIATOWEJ PAŃSTWOWEJ STRAŻY

POŻARNEJ W BRZOZOWIE

 

Powstała ona na drodze kolejnych reorganizacji państwowych organów ochrony przeciwpożarowej. Swymi początkami sięga 1944r., kiedy pierwszymi inspektorami powiatowymi byli: A. Jarmulski (1944-1945), K. Broda (1945-1947) i A. Michałowicz (1947-1950). Na mocy ustawy z 4 lutego 1950r. o ochronie przeciwpożarowej powstała Komenda Główna Straży Pożarnych i jej struktury. Pierwszymi komendantami powiatowymi Straży Pożarnych w Brzozowie byli: ppor. Adam Michałowicz (1950-1952), ppor. Józef Oleniacz (1952-1954), ppor. Władysław Klamut (1954-1956), ppor. Józef Oleniacz (1956-1959), kpt. poż. Mieczysław Ślączka (1959-1975). Do roku 1971 przy Komendzie Powiatowej istniało pogotowie straży pożarnej złożonej z 9 członków. Od 1972 przy Komendzie Powiatowej powstała Zawodowa Straż Pożarna, która zrzeszała 22 członków korpusu technicznego pożarnictwa. Jej komendantem był komendant powiatowy mjr poż. Mieczysław Ślączka, który funkcję tą pełnił do 30 czerwca 1975r. Obszarem swego działania obejmowała ona 56 miejscowości, w tym miasto i gminę Brzozów, miasto i gminę Dynów oraz gminy: Domaradz, Dydnia, Grabownica, Haczów, Jasienica i Nozdrzec.       

Od 1 lipca 1975 w miejsce Komend Powiatowych powstały Komendy Rejonowe Straży Pożarnych. Od początku jej komendantem rejonowym a zarazem komendantem Zawodowej Straży Pożarnej był st. kpr. poż. Leon Ziemiański, który funkcję tę pełnił do 30 czerwca 1992r. Wraz z reformą administracyjną, miasto i gmina Dynów przeszły do województwa przemyskiego. Z dniem 1 lipca 1992r. nastąpiła ponowna reorganizacja straży pożarnych. Na mocy ustawy z 24 sierpnia 1991r. została utworzona Państwowa Straż Pożarna z podporządkowanymi jej Komendami Rejonowymi PSP i Jednostkami Ratowniczo-Gaśniczymi PSP. Odtąd komendantami rejonowym PSP zostali: st. kpt. inż. poż. Stanisław Pająk (1992-1998) i kpt. mgr Jan Penar (1998-1999) zaś dowódcą JRG PSP – st. asp. Leon Ziemiański. 1 stycznia 1999 nastąpiła kolejna reorganizacja. W miejsce Komendy Rejonowej PSP powstała Komenda Powiatowa PSP, której komendantem został mł. bryg. mgr inż. Stanisław Pająk, a dowódcą JRG asp. sztab. Kazimierz Niemiec. Siedzibą Komendy Powiatowej PSP i JRG PSP jest rozbudowany systemem gospodarczym w latach (1991-1994) budynek remizy z roku 1964, przy ul. T. Kościuszki. Powierzchnia zabudowy całości wynosi 559m2, powierzchnia użytkowa 1281m2, powierzchnia całkowita 1688m2, kubatura 6500m3. Obecne wyposażenie jednostki stanowią: ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy Star Man L-80 typ GCBA 4/24, średni samochód ratowniczo-gaśniczy Renault  typ GBA 2,5/24, samochód średni ratowniczo-gaśniczy Star Man M-90 typ GBA 2/16, samochód specjalny Man  typ SHD-24 podnośnik hydrauliczny z masztem drabinowym, samochód rozpoznawczy SsangYong Rexton typ SLRr, samochód do przewozu osób Ford Transit Custom typ Bus, samochód kwatermistrzowski Volkswagen Transporter T-4 typ SLKw, trzy samochody operacyjne (Nissan Qashqai, Fiat Doblo, Skoda Octawia), cztery przyczepy specjalistyczne (do ratownictwa wodnego, do pontonu, do łodzi i z agregatem elektrycznym). Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza KP PSP w Brzozowie liczy 38 strażaków i działa na obszarze typowo rolniczo-turystycznym, pagórkowatym i pokrytym w 13% lasami mieszanymi i częściowo iglastymi o powierzchni  6700 hektarów. Jest na nim 15900 zabudowań, w których 101 obiektów należy do I kategorii zagrożenia ludności, 4 obiekty do II kategorii, 129 obiektów do III kategorii, 15621 do IV kategorii i 4 obiekty do V kategorii zagrożenia ludności. Oprócz rzek Sanu, Wisłoki i Stobnicy oraz licznym dopływom mniejszych potoków i strumyków, jest na nim dodatkowo 66 ziemnych zbiorników wodnych, 41 betonowych zbiorników wodnych i 13 zastawek wodnych.

Od 1999 roku komendantami powiatowymi PSP w Brzozowie byli kolejno: st.bryg. mgr inż. Stanisław Pająk do 2007 roku , bryg. mgr inż. Mirosław Szmyd od 2007 do 2009, st.bryg. mgr inż. Zbigniew Sieniawski od 2009 do 2012, st.bryg. mgr inż. Jan Szmyd od 2012 do 2017,  st.bryg. mgr inż. Marek Ziobro od 2017 do 2020.

Obecnie Komendantem Powiatowym PSP w Brzozowie jest st. bryg. mgr inż. Krzysztof Folta, zastępcą Komendanta Powiatowego PSP w Brzozowie jest mł. bryg. mgr inż. Bogdan Biedka a obowiązki Dowódcy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej pełni mł. bryg. mgr inż. Jacek Kędra.

 

Opracował: st.kpt. Tomasz Mielcarek

Aktualizował: mł. bryg. Bogdan Biedka