W dniu 14.11.2012r. odbył się turniej strzelecki z okazji 94-rocznicy odzyskania Niepodległości. Turniej odbył się na strzelnicy LOK w Brzozowie. W turnieju udział wzięli: Starosta Brzozowski - Zygmunt Błaż, Komendant Powiatowy PSP w Brzozowie - st. bryg. Jan Szmyd, strażacy zrzeszeni w  Kole Lok 998 przy tut. komendzie. Na zakończenie turnieju zostały wręczone okolicznościowe dyplomy za zdobyte miejsca.

Klasyfikacja końcowa przedstawiała się następująco:

I-miejsce - asp. Cwynar Ryszard

II-miejsce – asp. Michał Ziemiański

III-miejsce – kpt. Bogdan Biedka

 

        Koło Ligi Obrony Kraju „998” przy KP PSP w Brzozowie zostało założone z inicjatywy strażaków tut. komendy. Spotkanie założycielskie odbyło się 3 sierpnia 2012r.w świetlicy komendy powiatowej. W trakcie spotkania wyłoniono zarząd w składzie:

  • Michał Ziemiański – prezes
  • Grzegorz Zawada – wiceprezes
  • Krzysztof Folta –sekretarz
  • Paweł Przybyłowski – skarbnik

Koło Lok „998” zrzesza 22 strażaków Komendy Powiatowej PSP w Brzozowie.

W dniu 29.08.2012r. na strzelnicy LOK w Brzozowie, odbyło się pierwsze strzelanie członków powołanego Koła LOK „998” z broni KBKS i pistoletu pneumatycznego.