Wspólną akcję oddawania krwi zorganizowało Starostwo Powiatowe w Brzozowie wspólnie z klubem HDK „Strażacki Dar” działającym przy KP PSP w Brzozowie. Strażacy wspólnie z pracownikami Starostwa Powiatowego w Brzozowie i młodzieżą ze szkół ponadgimnazjalnych w Brzozowie oddawali krew w dniu 23 czerwca 2014r. w budynku Starostwa Powiatowego w Brzozowie przy ul. 3-go maja.

To już kolejna akcja w której brali udział brzozowscy strażacy z Klubu HDK „Strażacki Dar” i stawili się licznie na kolejnej  akcji oddawania krwi. Każdy uczestnik akcji oddał 450ml krwi. Łącznie oddało 20 osób krew, w tym sporą grupę stanowiły osoby z grupą krwi Rh- szczególnie cenną dla Banku Krwi.

W akcji oddawania krwi wzięli udział następujący strażacy z Klubu HDK „Strażacki Dar”:

sekc. Rafał Szmyd,

st. str. Długosz Michał,

sekc. Kaczor Łukasz,

st. str. Stanisław Sznajder,

mł. ogn. Zawada Grzegorz,

st. str. Saj Ryszard,

str. Łukasz Nogaj,

st. sekc. Łukasz Struś,

st. ogn. w st. spocz. Winiarski Bogusław,

mł. bryg. w st. spocz. Stanisław Wielobób,

Marek Biedka  - OSP Blizne.

 

 akcja oddawania krwi foto: materiał własny  akcja oddawania krwi foto: materiał własny  akcja oddawania krwi foto: materiał własny  akcja oddawania krwi foto: materiał własny
 akcja oddawania krwi foto: materiał własny    
 

 

Opracował: st.kpt. Tomasz Mielcarek