Ulewy podtopienia1Intensywne opady deszczu nad powiatem brzozowskim w dniach od 22 do 24  czerwca br. spowodowały gwałtowne wezbrania małych na co dzień strumyków, lokalnych cieków wodnych i rzek. Występująca z brzegów woda zalała kilkanaście budynków mieszkalnych, spowodowała liczne podtopienia gospodarstw, chwilowe zalania dróg, zatykanie przepustów drogowych, uszkodzenia drzew oraz zanieczyszczenia studni wody pitnej.

Łącznie w od 22 do godz. 8.00 24 czerwca br. odnotowano 63 zdarzenia  związane z zabezpieczaniem workami z piaskiem budynków i posesji przed zalaniem, usuwaniem naniesionych przez wodę zanieczyszczeń z dróg i przepustów oraz wypompowywaniem wody z piwnic lub studni. Najwięcej interwencji strażacy realizowali na terenie gminy Brzozów – 25. Na terenie gminy Dydnia to 18 akcji, na terenie gminy Nozdrzec – 7 akcji, 4 na terenie gminy Haczów i po 3 zdarzenia na terenie gmin Domaradz i Jasienica Rosielna.

W tych dniach strażacy z 30 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z naszego powiatu zaangażowani byli w działaniach ratowniczych lub usuwających skutki gwałtownych opadów wraz z Jednostką Ratowniczo-Gaśniczą PSP w Brzozowie. Łącznie 66 zastępów z blisko 300 strażakami OSP i PSP brało bezpośredni udział w usuwaniu skutków tych nawałnic. Wiele z tych jednostek OSP niosło pomoc w kilku lub kilkunastu zgłoszonych zagrożeniach.

Opracowanie: mł. bryg. Bogdan Biedka, KP PSP w Brzozowie

Zdjęcia: kpt. Dawid Nowak, sekc. Mateusz Turek, KP PSP w Brzozowie

 Działania strażaków po ulewach  Działania strażaków po ulewach  Działania strażaków po ulewach  Działania strażaków po ulewach