0116 czerwca 2020 roku odbyła się uroczysta zbiórka w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Brzozowie z okazji zakończenia czynnej służby w Państwowej Straży Pożarnej  mł. bryg. mgr. Jana Smolenia – Starszego Specjalisty KP PSP w Brzozowie, który przeszedł na zaopatrzenie emerytalne.   

 Odchodzącego strażaka pożegnał pełniący obowiązki Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Brzozowie – st. bryg. mgr inż. Krzysztof Folta  oraz  funkcjonariusze i pracownicy cywilni tut. komendy. W trakcie uroczystości przedstawiono przebieg kariery zawodowej strażaka, złożono podziękowania za wieloletnią służbę oraz wręczono okolicznościowe kwiaty, dyplom i statuetkę z wizerunkiem Św. Floriana. 

Z okazji przejścia na zaopatrzenie emerytalne, dziękując za lata profesjonalnej i owocnej służby pełnionej w Komendzie Powiatowej PSP w Brzozowie, proszę przyjąć najlepsze życzenia, dobrego zdrowia, długich lat życia, radości i zadowolenia oraz wszelkiej pomyślności w życiu osobistym.

st. bryg. mgr inż. Krzysztof Folta

p.o. Komendant Powiatowy PSP w Brzozowie,

strażacy i pracownicy cywilni KP PSP w Brzozowie

Opracowanie: bryg. Krzysztof Szerszeń, KP PSP w Brzozowie

Zdjęcia: st. ogn. Zbigniew Smoleń, KP PSP w Brzozowie

gallery1 gallery1 gallery1 gallery1
gallery1 gallery1